تاریخ : 1399,شنبه 15 آذر15:30
کد خبر : 79297 - سرویس خبری : اخبار

ارکستر سمفونیک ملی سوریه با اشعار مقاومت اجرا می‌کنددر اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ارکستر سمفونیک ملی سوریه با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و وزیر فرهنگ سوریه اشعار مقاومت را می‌نوازد.