تاریخ : 1399,شنبه 06 دي14:31
کد خبر : 79770 - سرویس خبری : عکس

سند مظلومیت پنجاه شهید غواص


سند مظلومیت پنجاه شهید غواص

 این تصویر امضای پنجاه غواص شهید است.
این رزمندگان قبل از عملیات کربلای چهار باهم قرار گذاشتند هرکدام که شهید شد دیگران را شفاعت کند ، و همه آنها شهید شدند.

 در ایران عزیز از این اتفاقات زیاد است و آخرین آن را هم شهدای مدافع حرم ، شهدای فاجعه منا، شهدای مدافع وطن ، شهدای سلامت و شهدای هسته ای رقم زدند و عاشقانه سر بر آغوش خداوند گذاشتند
 ولی گویا هنوز ما بی خبریم .

 باید از چشم و‌گوش خودمان  ناراحت باشیم که نمی تواند این وقایع را  ببینند و بشنوند و یا ذهن و عقل ما زود این عزیزان را به فراموشی بسپارد.
باید با چشم و گوش و عقل خود بگوییم راه شهیدان ادامه دارد...

صبحانه ای با شهدا