تاریخ : 1399,شنبه 06 دي19:32
کد خبر : 79774 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

پیشنهاد بودجه‌ای یک جانباز اهل حساب و کتابنظام پلکانی افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، با شیبی که برای حقوق و مزایا (شامل حکم، اضافه‌کار، پاداش و کارانه و نظایر آن - هر آنچه پرداخت می‌شود) ...

به نام خداوند جان و خرد؛ با سلام و احترام؛ راهکاری برای اصلاح بودجه 1400 پیشنهادی دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، در راستای انضباط مالی در پرداخت حقوق‌ها، رعایت عدالت در توزیع عادلانه و اصلاح حقوق‌های بالا ارائه می گردد.

1- نظام پلکانی افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، با شیبی که برای حقوق و مزایا (شامل حکم، اضافه‌کار، پاداش و کارانه و نظایر آن - هر آنچه پرداخت می‌شود) زیر 50 میلیون ریال، 25 درصد افزایش؛ تا 60 میلیون ریال، 20 درصد افزایش؛ تا 70میلیون ریال، 15 درصد افزایش؛ تا 80 میلیون ریال، 10 درصد افزایش؛ تا 90 میلیون ریال، 5 درصد افزایش؛ تا 100میلیون ریال، 0 درصد افزایش؛ تا 110میلیون ریال، 10 درصد کاهش؛ تا 120میلیون ریال، 20 درصد کاهش؛ تا 130میلیون ریال، 30 درصد کاهش؛ تا 140میلیون ریال، 35 درصد کاهش؛ تا 150میلیون ریال، 40 درصد کاهش؛ بیش از 150 میلیون ریال، 50 درصد کاهش.

2- افزایش نرخ مالیات تا 70 درصد برای حقوق و مزایا (شامل حکم، اضافه‌کار، پاداش و کارانه و نظایر آن - هر آنچه پرداخت می‌شود)، بالاتر از 100 میلیون ریال.

جانباز متخصص حسابداری