تاریخ : 1399,سه شنبه 16 دي13:19
کد خبر : 80027 - سرویس خبری : اقدامات بنیاد شهید

از بنیادی های آشخانه راضی هستیمموسی الرضا مهرو - خواستم از همین جا از آقای جهانی که در قسمت مسکن و اشتغال خدمت میکنن. بسیار.بسیار.بسیار تشکر کنم .

بسیار برخورد ایشان با جانبازان. ارباب رجوع مهربان وخوب میباشد و تمام سوالاتی که از ایشان میشه با لطف ومهربانی جواب میدهن. از همین جا دست ایشانو می بوسم.

 ایشان در بنیاد شهید خراسان شمالی شهر آشخانه خدمت میکنن.

در ضمن تمام کار کنان و رئیس محترم بنیاد شهید این شهرستان بسیار برخوردشان با عزیزان جانباز. مهربانانه. ملایم و در برابر این عزیزان عاشقانه از اعماق وجوده. از ریاست محترم بنیاد شهید کل کشور خواهشمندم این عزیزانو تشویق کنن.

با نشکر