تاریخ : 1399,شنبه 27 دي13:54
کد خبر : 80299 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

آیا مسئولین با سازمان استخدامی موافق اند؟!عدالت - جهت اطلاع عزیزان ایثارگر
اینجانب ساکن یکی از شهرستان های اصفهان میباشد.
برای بهره مندی از قانون تفسیر بند (و) به بنیاد مراجعه و خواستار نامه شدم که آدرس سایتی را دادند و بعد از طی مراحل در آن سایت متوجه متن نامه شدم که به شرح ذیل است:

 خواهشمند است به استناد ابلاغیه شماره 91698تاریخ1399/08/15 رئیس جمهور در خصوص قانون تفسیر بند (و) ماده44 برنامه پنجساله پنجم توسعه، مصوب جلسه مورخ 1399/07/27 مجلس شورای اسلامی (موضوع بخشنامه شماره 379599 تاریخ 1399/09/99سازمان اداری و استخدامی کشور)، دستور فرمائید نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی ایشان با بهره مندی از مزایای مصوب مذکور اقدامات لازم صورت پذیرد.

خب عزیزان ایثارگر استان های دیگر، لطفا متن نامه ای که بنیاد محل سکونتتان برایتان صادر کرده را در این سایت به اشتراک بگذارید
این متن که برای ایثارگران استان اصفهان صادر کرده و می کنند، یعنی جناب اوحدی و رییس فراکسیون ایثارگران و دیگر آقایان فقط شعار می دهند و همدست سازمان اداری و استخدامی و دیوان عدالت هستند!!!!

 وقتی به بخشنامه ای که خود آقایان به آن معترض هستند، وقتی به بخشنامه ای که مغایر با قانون به تصویب رسیده است استناد میکنید که در بخشنامه مذکور بر خلاف قانون افراد را تفکیک کرده که یکی را رسمی، یکی را قرارداد دائم و شرکتی ها را حذف، بهتر است دیگر در جایگاه دفاع از ایثارگران صحبت نکنید

***ستون پنجم از دشمن روبرو بدتر است***
***شعار حمایت از ایثارگران سر ندهید ***
****جناب آقای اوحدی شعار نده عمل کن
****
*****عملت با حرفات متفاوت است*****
بعد از آن وقتی متن نامه این است چرا آنها را به کافینت می‌فرستی تا مبلغی از ایثارگران دریافت کنند، برای دریافت نامه ای که نه تنها تبدیل وضعیتی برایشان ایجاد نمی کند بلکه اوضاع کاری را برایشان بدتر می کند.
بنیاد شهید با این حرکت  مهر تایید بر، بخشنامه خارج از قانون سازمان اداری و استخدامی زده است!!!
متاسفانه کسانی که باید مدافع ما باشند شریک دزدند و رفیق قافله

با تشکر از زحمات سایت فاش نیوز