تاریخ : 1399,پنجشنبه 09 بهمن16:32
کد خبر : 80547 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

برو واسش چادر بزن!مرتضی قانی دهکردی  - من برادرم آزاده و جانباز ۲۵ درصد میباشد.

مادرم که این پسر را بزرگ کرده و فرستاد دم تیر عراقی ها، امروز خونه نداره توش زندگی کنه.

رفتم بنیاد شهید شهرکرد میگم یه وام ۵۰ تومن بدین یه خونه واسش رهن کنیم.

مسئول تسهیلات پاهاش را انداخته رو میز میگه تعلق نمیگیره. برو واسش چادر بزن تو بیابون.

این هم جواب دادنشون لطفا کمک کنید

با تشکر