تاریخ : 1399,جمعه 10 بهمن13:09
کد خبر : 80554 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

من هنوزم جانباز بنیاد کرمانشاه نیستم!سرباز رزمنده ارتش - برادر بزرگوار جانباز جناب دکتر اوحدی معاونت محترم دولت و ملت

چرا به فکر من نیستید؟ ۲۷ سال است دنبال پرونده جانبازیم هستم.

سال ها پیگیری و شکایت کردم از دست ارتش و بنیاد شهید تا دفتر رهبری دولت‌های وقت هم برای من پیگیری کردن تا ارتش ۱۴ درصد به من جانبازی داد مدارک بالینی نداشتم. در بهداری صحرایی گردان ۱۴۱ لشکر ۲۱ حمزه بستری بودم.

 با پیگیری فراوان سازمان ایثارگر با کمیسیون های احراز سانحه و شورای عالی پزشکی و ماده ۱۲۰ قانون ارتش تایید کرد به شماره پرونده ۸۰۹۰ سال ۹۱ ولی که هنوز ۹ سال است با این اسناد و مدارگ ۱۴ درصد هنوز بنیاد شهید شما در اسلام اباد غرب و کرمانشاه مرا پذیرش نکرده اند. درحالی که صد در صد بنده پرده گوشم از دست دادم.

غلامرضا نوروزی کد ایثارگری ۳۳۶۴۱۹۳۳۶۴۲۲