تاریخ : 1399,یکشنبه 12 بهمن14:09
کد خبر : 80606 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

درباره تعاونی مسکن کارکنان بنیاد یزدسلام و عرض ادب؛ در شرکت تعاونی مسکن بنیاد شهید استان یزد توسط مدیران سابق تخلفاتی انجام شده که مثلت فساد در این موضوع به چند ضلعی تبدیل شده. افراد حامی فساد و جریان طبری ها در دادگستری یزد اجازه به نتیجه رسیدن پرونده را نمی دهند. بعضی کارمندان تعاون یزد و بعضی از کارمندان مسکن و شهرسازی و اتاق تعاون و بانک مسکن و حمایت افراد خاص در بنیاد شهید چه سودی براشون دارد که مقاومت می کنند؟! آیا در تخلفات شرکت تعاونی دست داشتند؟ این جوابی است که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید به آن دسترسی پیدا کنند.

چرا دادستان محترم یزد که بخاطر یک کولر گازی مدعی العموم می شود و با مدیر ارگانی برخورد می کتد ولی در قضیه وام مشکوک، بجای دفاع از مالباختگان، از بانک حمایت می کند؟ چرا اصل ماجرا را پیگیر نمی کند ( جای رسول قهرمانی در دادگستری یزد خالی است).