تاریخ : 1399,سه شنبه 14 بهمن16:18
کد خبر : 80653 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

وعده برگزاری کمیسیون ساریاحمدعلی مقدم از بابل - بنده ازسپاه بابل به سپاه ساری و از آنجا به کلنیک سپاه در میدان امام ساری معرفی شدم جهت طی مراحل پزشکی جهت اخذ جانبازی و تمام مراحل پزشکی انجام شد و پرونده به دفتر کمیسیون تحویل شد گفتند کمیسیون برگذارشد زنگ می زنیم. الان بیش از ۴ ماه گذشت به بهانه کرونا کمیسیون تشکیل نشد.

خدا میداند الان به خاطر موج انفجار سکته کردم پزشک سپاه هم شیمیایی و هم موج انفجار را تایید کرد. فقط خدا می داند الان چی می کشم.

من رزمنده ۱۸ ماه سابقه هستم زندگی من بت یارانه و حقوق ۱ میلیونی که سپاه میدهد میگذرد با سکته ای که کردم قادر به راه رعتن نبستم البته بسختی و گاها با کمک راه می روم فقط بفرمایید کمیسیون چه وقت برگذار می شود سرکار که مارا نگذاشتند.

جهت مراحل پزشکی خداوکیلی پول قرض کردم بخاطر ویزیت معذرت میخواهم فکر نکنید بخاطر همه چیزهایی که عرض کردم طلبکار نظام هستم خدا لعنتم کند اگر چنین فکری داشته باشم نه فقط تقاضای کمک کردیم اگر همه کارهابی که کردم منظورم کمبسیون هست اشتباه بود بفرمایید منتظر نباشیم عیب نداره میزاریم بحساب شوخی.

اگر واقعت قراره کمیسیون برگذار بشه پس کی؟چندماه دیگه باید صبر کنیم چطور تمام کارهایتان توشرایط کرونا انجام مبشه الا کمیسیون  ما از طریق سپاه اقدام کردیم گفتند زودتر انجام میشه ولی از طریق بنیاد چندسال طول میکشه دورتان بگردم پیگیری بفرمایید جهت کمبسیون.

سپاسگذارم