تاریخ : 1399,یکشنبه 26 بهمن13:00
کد خبر : 80856 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

همدلی و همزبانیمرتضی قنبری وفا

مرتضی قنبری وفا -  شهید گمنام، هموطن، سلام؛ مطلب شما را خواندم و از ادبیات زیبای شما در نگارش و توصیف دست آوردهای انقلاب چهل و دوساله من و شما لذت بردم. از مظلومیت بی حد و حصر این انقلاب یاد کردید و تیتر زدیند؛ با شما کاملا" موافق هستم و همزادپنداری می کنم. از چندین نام بهره بردید مانند: حسودان، بخیلان، نادانان، کینه توزان و مسئولان بی جنبه که آشکارا تیشه به ریشه و تنه این انقلاب و نظام می زنند. جدای از دشمنان غیر مسلمان خارجی، هموطن مسلمان ما چرا عداوت و بدگویی می کند؟ چرا که بحث خارجی ها جداست و ما نمی توانیم همه را به یک چوب برانیم، بخصوص هموطن خودمان را.

شهید گمنام، آنقدر شنیده ایم که گوشمان پر شده. ما نمی گوئیم انقلاب برای ما چه کرده، ما می گوئیم ما برای انقلاب چه کرده ایم؟! بخدا سخت بود ولی با هر شرایطی جنگیدیم و روسفید درآمدیم؛ ولی وقتی هر روز صدای ناله مردم محتاج را می شنویم پاسخی نداریم؛ چون از آن طرف آقازاده ها و پدرانشان از سفره رانت انقلاب و جنگ تحمیلی، به ثروت هایی این چنینی دست پیدا کردند و این تبعیض و فاصله طبقاتی فاحش، ما را از جواب دادن عملا" ناتوان می کند،

به کی بگوئیم، ای ملت به شما عزت و شرف دادند، برو ببین عکس هایی که از قبل از انقلاب مانده که در برابر باشگاه های مستشاران خارجی نوشته «ورود سگ و ایرانی ممنوع» آیا این خفت را می پذیری؟ آیا تحمل داشتی کشورت و ناموست زیر دست بعثی ها و صدام دیوانه قرار بگیرد؟ آیا پرتاب موشک تمام ایرانی با سوخت جامد را نمی بینی؟ آیا تولید واکسن ایرانی را نمی بینی؟ آیا پیشرفت های نانو تکنولولوژی و هزاران دستاورد ما را بعد از انقلاب نمی بینی؟ آیا نمی بینی ملت های آزادیخواه از آفریقا تا آسیا چشم و امیدشان، کشور ماست؟ و هزاران سئوالی که ما داریم...

شهید گمنام، می دونی تلخی ماجرا کجاست؟ اون بدخواهان و طلبکارها هزاران تریبون خارجی و داخلی دارند، اما ما فقط یک سایت بنام "فاش نیوز" داریم. آره تلخه، تلخ تر از زهر و اپیون، ما هم استدلال خودمان را داریم... والسلام