تاریخ : 1399,دوشنبه 27 بهمن03:27
کد خبر : 80874 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

ایثارگران با شغل آزاد مگر گناه کرده اند؟!یاسر - نمایندگان مجلس شورای اسلامی

لطفا ایثارگران شغل آزاد را هم مانند شاغلین رسمی دولت از مالیات معاف کنید.

ما سه فرزند شهید و جانباز هستیم که موسسه ای فرهنگی هنری با مجوز وزارت ارشاد اسلامی تاسیس کرده ایم. طبق قانون مصوب موسسات فرهنگی از پرداخت مالیات معاف هستند، به شرط اینکه در سازمان مالیاتی محل فعالیت خود تشکیل پرونده داده باشند و سر موعد اظهارنامه مالیاتی را ارائه کرده باشند!

متاسفانه اداره مالیاتی غرب تهران به این قانون تمکین نکرده وبرای موسسه ما که درآمدی هم نداشته برای هر عضو هیات موسس 10 میلیون تومان مالیات صادره کرده است!