تاریخ : 1399,یکشنبه 03 اسفند19:00
کد خبر : 80889 - سرویس خبری : نامه وارده

نامه وارده

شکایت به خدا از بنیاد ایلام


شکایت به خدا از بنیاد ایلام

گویا بنیاد ایلام منتظر مرگ ماست که با بایگانی پرونده‌ی ما خیالش راحت شود! دردمان را اول به خدا شکایت می بریم و بعد با شما در میان می گذاریم....

فاش نیوز - با سلام و احترام؛ جانباز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هستم. در اوایل جنگ در عملیات مجروح شدم. مجروحیتی سخت که با هواپیما به تهران منتقل و بستری شدم. لیاقت شهادت نداشتیم؛ وگرنه نباید شاهد رنج های امروزم می بودم.

باور می کنید تا حالا فقط یک بار به کمیسیون پزشکی و تعیین درصد رفته ام؟! با گذشت سال های عمر و طبیعتا" افزایش سن، مشکلات و دردهای ثانوی مجروحیتم چند برابر شده است؛ به طوری که در آستانه ی زمین‌گیر شدن ام. اهل ایلام ام. گله ای از بنیاد ایلام ندارم؛ به خاطر اینکه سال ها از جانبازی من می گذرد و خبر ندارند زنده ام یا مرده؛ هستم یا نیستم. دریغ از یک تماس...!

اما یک گله ای از بنیاد ایلام دارم؛ سن بالا و مجروحیت سخت را در کنار هم بگذارید تا بدانید چند صباح دیگر زنده ام! دردهای مجروحیت و دردهای مضاعف سن بالا و مرتبط با جراحت و غیر مرتبط زندگی، نه تنها بنده بلکه اکثر هم‌رزمان مثل حقیر را زمین‌گیر کرده است.

وفق مقررات باید بنیاد خودش پیگیر مشکلات ما باشد؛ ولی با پیگیری خودمان هم به جایی نمی رسیم! حالا شما شرایط سخت کرونایی را هم به این دردهای جانبازان ایلامی اضافه بفرمایید! حدود 38سال از زمان مجروحیت سخت من می گذرد؛ یک بار به کمیسیون پزشکی تهران رفته و درصد گرفته ام؛ اما چندسالی است که با وجود دردهای فراوان و ناتوانی جسمی و عود بیماری و مشکلات کاملا مرتبط با مجروحیت، هرچند به بنیاد ایلام می رویم و درخواست می نویسیم و شفاها" بیان می کنیم، گوش شنوایی برای ناله‌ی ما وجود ندارد.

بیش از 5(پنج ) سال است برای شرکت در کمیسیون پزشکی تعیین درصد و حق پرستاری درخواست داده ایم ولی ظاهرا" هنوز نوبت به ما نرسیده است!

جانبازی با محروحیت در 37 سال پیش، یک بار به کمیسیون پزشکی رفته ام؛ آن هم در آن ایام سال های خیلی دور...

و حالا برای اولین بار درخواست کمیسیون پزشکی تعیین درصد کرده ام؛ ولی 5سال گذشته و هنوز خبری نشده است. بنیاد می گوید: هنوز نوبت شما نشده است؟! سوال اینجاست که آیا جانبازی که 37 سال پیش مجروح شده و فقط یکبار در آن سال ها به کمیسیون پزشکی رفته و الآن با چندین مشکل مضاعف بدنی و روحی ناشی از مجروحیت و غیره روبروست و سنی هم از او گذشته.... 5سال برای برگزاری کمیسیون پزشکی مدت کمی‌ست که باید بازهم منتظر بماند؟!

نوبت کمیسیون پزشکی تعیین درصد در ایلام چه روالی دارد؟ نوبت ها را از روی چه ضوابطی مشخص می کنند؟ چرا به ما نمی گویند فلان سال یا فلان قرن نوبت شما خواهد بود؟! آیا صرف اینکه «هنوز نوبت شما نرسیده است» یک پاسخ منطقی‌ست؟ گویا بنیاد ایلام منتظر مرگ ماست که با بایگانی پرونده‌ی ما خیالش راحت شود! دردمان را اول به خدا شکایت می بریم و بعد با شما در میان می گذاریم.

| احمد از ایلام