تاریخ : 1399,دوشنبه 27 بهمن18:21
کد خبر : 80902 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

بنیاد و فرمانداری بابل کمک کمک!خسرو اکبری کرچنکی - خدمت محترم ریاست سازمان بنیاد

 بااحترام بنده جانباز سی درصد اعصاب و روان هستم. دارای همسر و ۵ فرزند و دو فرزند معلول و مستاجر هستم. به خاطر یک تصادف زندگی از من و خانواده ام گرفته شده است ولی کسی نیست ما کمک کند تا خانه کلنگی را آزاد کنید بانک ملت مرکزی بابل به ضمانت گذاشته بودم را در حراج گذاشته می شود.

 بانک ملت مرکزی بابل هیچ گونه رحمی به من و خانواده ام نکرده چون بنیاد شهید اگر کمی کمک می کرد، امروز آبرویی که بالای ۶۰سال جمع کردم باید با خجالت وبی آبرویی یا زندگی کنیم و یا....

ما بچه روستا هستیم که اگر آبروی یک نفر برود دیگه توان سربلند کردن در روستای خودش رو نداره ۱۰سال پیش به خاطر خانه ای که کلنگی بوده یک خرابه شد.

توان بازسازی رانداشتم ازطرفی در ضمانت بانک بوده است و باداشتن دوفرزند معلول مستاجری بروم. الان هم بانک ملت مرکزی بابل به جناب قلیپور ریس بنیاد شهید گفته بود این ماه خانه ام به مزایده گذاشته می شود.

جناب دکتر اوحدی عزیز بنیاد شهید ایران ۱۰۰ تومان پول نداره کمکم کند تا ماهانه ۲میلیون تومان ازحقوق بنده کسرکند تا لااقل یک بارخانواده ام نجات بگیرند.

دیگر نمی‌دانم چی بنویسم  اگر میتوانید مارافراموش نکنید.

بااحترام تشکر...

یاحسین بدادمان برس