تاریخ : 1399,دوشنبه 04 اسفند20:56
کد خبر : 81050 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

پسرها معاف، دخترها هیچ!فاطمه - جناب اقای اوحدی که خیلی به ایثارگران و جانبازان توجه دارید متشکرم.

  خانواده هایی که پسر دارند، از سربازی معاف هستن ولی خانواده هایی که پسر ندارن و دختر دارند، برای طرح پزشکیشون باید دو سال طرح برن و این طرح پزشکی برای فرزندان جانباز ۵۰ درصد حذف شده ولی برای فرزندان جانبازان ۲۵ درصد تصویب نشده

خواهش میکنم طرح پزشکی رو برای فرزندان جانبازان ۲۵ درصد حدف کنید.

مگر چه فرقی دارند؟ مخصوصا خانواده هایی که جانبازشون فوت کرده واقعا مشکل دارن

اقای یوسف مجتهد هم در این ارتباط حرف هایی زده اند.