تاریخ : 1400,جمعه 19 شهريور13:41
کد خبر : 85214 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

دیگه هیچ گواهی صادر نشه!محمدرضا - پدر من سال ۶۵ تا ۶۷ هنگ ژاندارمری بانه و سنندج خدمت کرده سال ۹۷ رفتیم سنندج برای کسری سربازیم، از ۲۸ ماه خدمت، فقط ۱۲ ماه سابقه جبهه دادند برامون که حدود ۴ ماه کسری شاملم شد.

هفته قبل برای قانون جدید تبدیل وضعیت کارکنان ادارات دولتی، دوباره رفتیم سنندج برای گواهی حضور در جبهه، گفتند دستور اومده که دیگه هیچ گواهی صادر نشه!!! مگه میشه همچین چیزی؟!

۳ سال قبل میگن ۱ سال جبهه مورد تاییده، الان میگن دیگه هیچ نامه یا گواهی نمیدیم.

آخه من موندم جبهه ژاندارمری چه فرقی با ارتش و سپاه داره؟ جبهه و مناطق عملیاتی هردوش یکیه دیگه. ۳ سال پیش از اون نامه کپی گرفتم هفته پیش بردم پیش خودشون، میگن این نامه از اعتبار ساقطه!!!!!!