تاریخ : 1400,جمعه 19 شهريور16:28
کد خبر : 85220 - سرویس خبری : استان ها

عکس تنها شهید آملی ۱۷ شهریور را نصب کنیدشهید تقی پاشا، تنها شهید آملی جمعه سیاه سال 1357 در میدان ژاله تهران است.

تقاضامندیم تنها کار کم هزینه برای شهرداری نصب عکس این شهید در این میدان که به نام  کشتار بی رحمانه مردم انقلابی در جمعه سیاه نامگذاری شده بود انجام گردد.

هرچند در سال گذشته شاهد این بودیم به صورت خاموش نام های انقلابی در سطح شهر تغییر داده شد مثل بلوار مدرس، میدان 7 تیر و ...همچنین تلاش هایی در حذف نام میدان 17 شهریور  انجام شد!

اما فعلا خبری از این تلاش ها نیست  ...از ماست که برماست.آبادی میخانه ز ویرانی ماست...