تاریخ : 1400,شنبه 03 مهر16:37
کد خبر : 85561 - سرویس خبری : دفاع مقدس

روزشمار دفاع مقدس (۳ مهر)۳ مهر ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۱۸ صفر ۱۴۴۳ هجری قمری و ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی

 

روزشمار دفاع مقدس (۳ مهر)رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۳ مهر)

• ولادت شهید سیدمرتضی موسوی (استان بوشهر، شهرستان گناوه) (۱۳۴۰ ه.ش)

• ولادت شهید محمد علی مبارک (استان اصفهان، شهرستان فلاورجان) (۱۳۴۴ ه.ش)

• انتخاب شهید «محمدجواد تندگویان» بعنوان وزیر نفت دولت شهید رجایی (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید ولی‌الله قنبر تبار احمدی (استان مازندران، شهرستان بابلسر) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عیسی توکلی خواه (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید منوچهر توکلی خواه (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید اکبر اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده کشور اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده شیرین اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده فروغ اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده حدیث اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده زهرا اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده مهری اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید امید عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید حیدر عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید حمید عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید کوچک عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده ستاره عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده فاطمه عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده عشرت عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید فریدون عربی زاده (استان خوزستان، شهرستان اندیمشک) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید احمد رجب خیش گر (استان خوزستان، شهرستان دزفول) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عباس استمراری (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عباس حمیدی (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده هما علیزاده (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده تاجماه اورک (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده ساناز اورک (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده لاله اورک (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید چراغعلی اورک (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید نعمت الله عزت خواه (استان خوزستان، شهرستان بهبهان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید محمدکاظم نحوی (استان خوزستان، شهرستان بهبهان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید سیدعبدالحمید مرسلی (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عبود نصاری (استان خوزستان، شهرستان ماهشهر) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده عصمت ملاکیان شوشتری (استان خوزستان، شهرستان خرمشهر) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده لطیفه جاسم پور شیخانی نژاد (استان خوزستان، شهرستان خرمشهر) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید صدیقه مریدی ناصری (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید سعید بجلی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید قباد خراجی نژادیان (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده ناهید نعمتی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید محمود صالحی اصل (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید غلامرضا اسماعیلی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید بهرام ساکی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید منصور جوزای (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عبدالکریم بیدی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده مریم نعیمی چعبی زاده (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده حمیده میاحی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید قاسم بشیکار (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده مهین دانشیان (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده ناهید نعیمی چعبی زاده (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید پرویز قنبری عدیوی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید حسن حسینی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید اسماعیل هنرجو (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده صدیقه نوروزی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عبدالحسین منفرد (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عبدالسید عباسی نصاری (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید صادق صالح نژاد معرفی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید نورالله سعیدی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید علیرضا پیروزمند (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید سبات زادگان (زادان) (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید احمد بحرانی پور (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده مریم شرفی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده فاطمه کمال دشتی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید محمد داودی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید حسین اسلامی نصب (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید امیر ابراهیم دربندی (استان تهران، شهرستان شمیرانات) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید ابوالفضل استادحسن (استان قم، شهرستان قم) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید عباس خدری (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید غلامعباس کریمیان کاکلی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید محمدحسین صفرزاده (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید غلام رضا الله مرادی (استان خوزستان، شهرستان ایذه) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید جلال نجفی بی صفر (استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه) (۱۳۶۱ ه.ش)

• شهادت شهید علی رضا زارعی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۱ ه.ش)

• شهادت شهید فتاح حاتمی حاجی آبادی (استان کرمانشاه، شهرستان اسلام آباد غرب) (۱۳۶۲ ه.ش)

• شهادت شهید محمد علائی (استان مازندران، شهرستان نور) (۱۳۶۴ ه.ش)

• شهادت شهید حسین امن (استان قم، شهرستان قم) (۱۳۶۴ ه.ش)

• شهادت شهید هادی صحتی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۶۴ ه.ش)

• شهادت شهید سیدهاشم آراسته (استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد) (۱۳۶۵ ه.ش)

• شهادت شهید حسین کیان پور (استان مازندران، شهرستان محمودآباد) (۱۳۶۵ ه.ش)

• شهادت شهید اسمعیل همتی (استان البرز، شهرستان کرج) (۱۳۶۵ ه.ش)

• شهادت شهید بهرام مظهری (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۶ ه.ش)

• شهادت شهید عبود نصاری (استان خوزستان، شهرستان ماهشهر) (۱۳۶۶ ه.ش)

• سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای انجام مذاکرات سه‌جانبه پس از پایان جنگ (۱۳۶۷ ه.ش)

• شهادت شهید رضا عالیپور (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۷۱ ه.ش)

• شهادت شهید امل جویبراوی (استان خوزستان، شهرستان گتوند) (۱۳۷۱ ه.ش)

• شهادت شهید حبیب مجد توپکانلو (استان خراسان شمالی، شهرستان شیروان) (۱۳۹۱ ه.ش)

• شهادت شهید یونس لگزایی (استان گلستان، شهرستان مینودشت، روستای قره چشمه) (۱۳۹۳ ه.ش)


منبع : دفاع پرس