تاریخ : 1400,سه شنبه 27 مهر16:43
کد خبر : 86068 - سرویس خبری : عکس روز

وصیت شهید غواص جواد شاعری


وصیت شهید غواص جواد شاعری

*فرازی از وصیت نامه شهید غواص جواد شاعری*

کار خوب تیم فرهنگی تولید محتوا در مجموعه فرهنگی گردان حضرت علی اکبر (ع) لشکر ۱۰ سیدالشهدا تهران