تاریخ : 1400,سه شنبه 18 آبان14:18
کد خبر : 86568 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

آیا بنیاد اراک میتواند برای این برادرشهید کاری کند؟سید مرتضی دیلمی - با تحیت و احترام به مقام شامخ شهداء این کمترین با نام مندرج فوق برادر شهید والامقام سید مهدی دیلمی هستم ودارای معلولیت شدید اعصاب وروان با کارت شناسایی معتبر کشوری ونیز وپرونده مستند 4 بار بستری در تیمارستان رازی هستم، اکنون که این عرایض را خدمتتان می رسانم پدر ومادرم در قید حیات نیستند وکسی معارض نیست!واین جانب به سبب معلولیت فاقد توانمندی هر نوع کاری هستم!

به محل پرونده که اراک میباشد مراجعه نمودم وطرح موضوع کردم،غافل از اینکه کسی طوری کار شکنی بسبب دشمنی در کارم گرده بود که خانمی که مسئول پرونده بود در تمام قسمت ها حضور پیدا کرد وچوب کلفتی لای چرخ بنده گذاشت بنحوی که مراجعه به تمام مدیران آن سازمان اراک موثر نگردید، حال سئوالم این است چراباید حقوق قانونی بنده که برادرو از منسوبین شهداء هستم علیرغم وضوح قانون منسوبین شهداء از بین برود؟

بنده تمام مدارکم کامل و واضح است،لیکن بزودی به تهران سراغ جناب پاکدل میروم و ایشان باید پاسخگو باشد ونیز از کارمند خاطی وبا استناد به دستور اکید امام راحل ره که در تیر 59 فرمودند هر کس در کار خ شهداء اشکال تراشی کند باید بعنوان ضد انقلاب مورد تعقیب قرار گیرد.

علی ایحال اگر ج قاطعی دارید قبل از عزیمت بنده وفریاد (هل من ناصر ینصرنی)در بنیاد شهید تهران به نظر بنده رسانید، که کار به خواهش وبا ادبیات احترام درست نمی گردد.

ومن الله توفیق فی جمیع الاحوال. سیدرضا این کمترین.