تاریخ : 1400,دوشنبه 27 دي14:32
کد خبر : 88060 - سرویس خبری : زنگ خاطره

شاهِ گوسفندچران! (یک شهید، یک خاطره)مریم عرفانیان
کاظم عکسی را روبه‌رویم گرفت و گفت: «نگاه کن.»
متعجب شدم! در عکس، شاه کفش‌هایش را زیر بغلش گرفته بود و لباسهایی مندرس بر تن داشت و درحالی‌که چوب‌دستی بالای سرش می‌چرخاند چند گوسفند را به چرا می‌برد!
کاظم دوباره گفت: «ببین امام شاه رو به چه روزی‌انداخته.»
پرسیدم: «شاه کِی چوپان بوده؟»
خندید.
- این عکس مربوط به یک هنر پیشه بود؛ من سر بازیگر رو جدا کردم و جای اون سر شاه رو گذاشتم. بعد تصویر رو عکاسی بردم تا از روی اون این عکس رو چاپ کنند. حالا می‌خوام اون‌ها رو بین مردم پخش کنم تا همه بدونن چطور امام شاه رو گوسفند چران کرده.
خاطره‌ای از شهید کاظم حبیب
راوی: دوست شهید


منبع : کیهان