تاریخ : 1401,چهارشنبه 24 فروردين12:47
کد خبر : 89581 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

بنیاد!به فرزندجانباز معلول شیرازی کمک کنیدلیلا پناهپوریان - من فرزند جانباز متوفی هفتاد درصد نورالله پناهپوریان از شهرستان مرودشت شیراز به علت مشکلات جسمی که دارم و قادر به پیاده روی نیستم.

 استدعا دارم در صورت امکان مرا دریابید چون مشکل مالی داریم می خواهم و در تاکسی بانوان کار کنم شاید مشکلاتم کمتر شد.

اگر پدرم زنده بود خودش برایم ماشین می خرید اما او ترجیح داد از من و شما حفاظت کند روحش شاد و جایش بهشت برای شما از خدا سلامتی را می خواهم حتی اگر چیزی نصیبم نشود.