تاریخ : 1401,دوشنبه 29 فروردين15:31
کد خبر : 89675 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

قابل تامل از یک فرزندشهید!فرزند شهید - من خودم و هم همسرم فرزند شهید هستیم. خودم به بدبختی مشغول شدم خداراشکر.

همسرم بیکار و تا الان به قرآن سبحان از یک امتیاز بنیاد شهید غیر از دانشگاه استفاده ای نکرده.

مستاجریم و پارسال از شانس بد آپارتمانی اجاره کردیم که تا الان 3بار فروخته شده و ما نیز هر دفعه با یه عده دلال و بنگاهی بی خدا و بی پیغمبر سرو کله می زنیم.

با این کرونا مادرم هم با ما زندگی میکنه و مریض و روی تخته، از ترس مبتلا نشدن به کرونا به حضرات میگیم آقا ما چقدر باید با شما همکاری کنیم هر روز هر روز بازدید، چه گناهی کردیم.

تا امروز که با تعدادی درگیر شدیم و کل محل در خانه جمع کردند و آبروی چندین ساله ی ما رابردند. خدا ازشون نگذره. کار بکنید.

لیستی بگیرید از استان ها ببینید چه خبره، تهیه سرپناهی برای حفظ آبرو می خواهیم .واقعا بعد از این همه بوق و کرنا کردن ایثارگران و بنیاد شهید اینه وضعیت؟