تاریخ : 1401,یکشنبه 25 ارديبهشت17:10
کد خبر : 90157 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

جانباز یارانه نگیرد، چه کسی بگیرد؟!جانباز شیمیایی 20درصد - ای مسئولان بنیاد شهید لطفا از خواب بیدار شوید و از جانبازان حمایت کنید.

چرا گزارش و اقدامی برای علت ندادن یارانه به همه جانبازان کشور تعلق نگرفته و باید بگیرند نمیکنید. چرا به قاضی زاده هاشمی نمی گویید از بنیاد شهید نامه ای به رئیس جمهور و وزارت تعاون و سازمان هدفمندی یارانه ها با ذکر لیست اسامی تمامی جانبازان عزیز با هر درصدی بزند تا واریز کنند.

 یعنی بفرمائید یک جانباز که این همه برا نظام و انقلاب و دفاع از کشور زحمت کشیده یارانه و کمک معیشت نگیرد پس چه کسی باید بگیرد؟ از این قشر واجب تر داریم؟

ممنون