تاریخ : 1401,یکشنبه 25 ارديبهشت17:31
کد خبر : 90158 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

چند خواسته بحق رزمندگانی!خواسته بحق جمعی از رزمندگان در برنامه هفتم توسعه - نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی    
با سلام و تحیات الهی؛

در راستای برنامه هفتم توسعه کشور موارد مشروحه زیر که مورد درخواست اکثریت ایثارگران در خصوص اشتغال، معیشت، درمان و تسهیلات می باشد پیش بینی و به تصویب رسانده شود.
1. برای رزمندگان و جانبازان به تعداد پرونده هایی که واجد شرایط دریافت کمک معیشت هستند، بودجه مناسب در بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان رزمندگان پیش بینی شود.
2. ایثارگران شاغل در بخش های غیر دولتی نیز همانند ایثارگران بخش دولتی معاف از پرداخت مالیات و حق بیمه بازنشستگی شوند (در اجرای تبصره 3 ماده 37  و ماده 56 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و  بند  (ر) ماده 88  و بند ذ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور )
3.یک سهمیه جواز کسب و وام اشتغال به رزمندگان و یا خانواده رزمندگان متوفی اعطا شود، محدودیت درصد جانبازی برای اعطای جوازکسب به فرزندان جانبازان زیر 25درصد برداشته شود.
 
4.همه فرزندان و همسران جانبازان زیر 25درصد، شخص جانباز بدون ذکر درصد و همسر و فرزندان رزمندگان با شش ماه حضور در جبهه برای موضوع استفاده از سی‌درصد(30%) سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری، قرار داده شوند.
 
5. با توجه عدم اجرای قوانین استخدامی طی 10سال گذشته، حداکثر سقف سنی فرزندان ایثارگران برای استخدام به مدت 5سال اضافه شود.
 
6.کمک معیشت رزمندگان و جانبازان که دارای سابقه بیمه هستند، در صورت پرداخت حق بیمه بصورت خویش فرمایی قطع نشود تا بتوانند در60 سالگی از حقوق بازنشستگی بهره مند شوند.

7.برای رزمندگان تحت پوشش سازمان رزمندگان فیش حقوقی صادر شود و کمک معیشت رزمندگان در صورت اشتغال بکار همسر رزمنده قطع نشود.

8.برای تمام رزمندگان یک سهمیه تسهیلات وام مسکن کم بهره، بیمه پایه و بیمه عمر و بیمه تکمیلی  پیش بینی شود .

10.تسهیلات وام کم بهره حداقل به مبلغ 500 میلیون ریال به همه رزمندگان و جانبازان به عنوان کمک رفاهی برای حل مسایل معیشتی ،رفاهی و یا ودیعه مسکن پرداخت شود .

11.امور رزمندگان به بنیاد شهید و امور ایثارگران سپرده شود، و بنیاد تبدیل به وزارتخانه ای پاسخگو وکل قوانین ایثارگران همسان سازی شود

12.سوابق جبهه رزمندگان (داوطلبانه یا وظیفه) طبق ماده 27 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران در صندوقهای بازنشستگی بصورت رایگان پذیرفته شود و سازمان تامین اجتماعی مکلف به در اجرای قوانین ایثارگران شود .

13.سازمان بسیج مستضعفان مکلف به اجرای دقیق طرح شهید کاظمی مبنی بر برقراری حقوق بازنشستگی برای رزمندگان  با بیش از 60 ماه حضور در جبهه شود .

14.سنوات ارفاقی برای رزمندگان ( به ازای هر سال حضور در جبهه، دو سال و برای جانبازان زیر20درصد ( به ازای هر 5درصد جانبازی یکسال)  پیش بینی شود .
 
15.سی درصد تخفیف شهریه دانشگاهها برای رزمندگان و خانواده آنها و جانبازان زیر25درصد و خانواده های آنها پیش بینی شود (جزء یک از بند "ث ٍ" ماده 88 برنامه ششم)، و شخص جانباز با هر درصد جانبازی معاف از پرداخت صد درصد شهریه تعیین شود.

16.در قانون بودجه سه کلمه) داوطلبانه، جانبازان 25درصد و بالاتر و معسر( حذف شود، بنحوی که حضور در جبهه همه رزمندگان سرباز وظیفه، منقضی خدمت و احتیاط، داوطلبانه محسوب شود و همه حمایت ها با عزت و احترام به همه رزمندگان و جانبازان کم درآمد به تناسب، ارائه شود .

17.رزمندگان و جانبازان زیر25درصد و خانواده هایشان طبق جزء 2 از بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور، بتوانند از مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری و مترو، بصورت رایگان،  استفاده کنند و وزارت کشور و شهرداری ها مکلف به اجرای قوانین شوند .
 
18.وام دو برابری ازدواج به رزمندگان، فرزندان رزمندگان و همچنین هدیه ی ازدواج پرداخت گردد

19.رزمندگان و جانبازان در صورت ورود یک خودروی خارجی از پرداخت گمرک معاف باشند.

20.رزمندگان و جانبازان با هر درصد جانبازی، مجاز به تردد در محدود طرح ترافیک باشند.
 
21. یک خط تلفن رایگان برای یک بار در یک واحد مسکونی به رزمندگان اختصاص یابد

22.استخدام یکی از فرزندان رزمندگان در دستگاه های دولتی به جای والدین بازنشسته انجام شود

23. اختصاص سهمیه بنزین ماهیانه به ازای مدت حضور در جبهه تعلق گیرد.

24.تسری امتیازات جانبازان 25درصد به بالا به جانبازان زیر 25درصد و رزمندگان صورت گیرد .

24. کلیه رزمندگان و جانبازان زیر25% از هزینه های حق الثبت مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت، تسهیلات وام خرید ساخت مسکن از هفتاد درصد(70%) معاف شوند.
 
25.با توجه به اینکه فرزندان مونث مجرد جانبازان و رزمندگان معسر (به هر دلیل: نداشتن همسر، مطلقه و یا فوت همسر) تحت تکفل قانونی پدر شناخته می شوند، لذا در صورت نداشتن درآمد، کمک معیشت به فرزندان با شرایط فوق الذکر پرداخت شود.

26.فوق العاده ایثارگری رزمندگان  بازنشستگان تامین اجتماعی برقرار شود

27. رزمندگانی که شاغل در بخش دولتی نیستند امتیاز انها( اعم از فوق العاده ایثارگری،معافیت حق بیمه و مالیات، یک مقطع تحصیلی بالاتر )  در اولویت اول به همسر و یا یکی از فرزندان آنها تعلق گیرد

پیشاپیش از حسن و توجه شما کمال تشکر را داریم