تاریخ : 1401,چهارشنبه 18 خرداد16:19
کد خبر : 90617 - سرویس خبری : گزارش و گفت و گو

برای یاری جهادگران حاج احمد متوسلیان درنگ نکنید:

دست های جهادگران را از لطف خود خالی نگذارید!/فیلم


دست های جهادگران را از لطف خود خالی نگذارید!/فیلم

این مهربانی ها که چندین سال است توسط این گروه در حق مردم سیستان و بلوچستان جاری ست، گره های بسیاری را باز کرده و چه دل ها را که شاد ننموده است...

فاش نیوز - جانبازان جهادگر گروه جهادی حاج احمد متوسلیان، در مسیر خدمت خود به مردم چشم به راه و نیازمند محروم حواشی سیستان، یاری خیرخواهانی را می طلبند که فقر و رنج هموطنانشان برایشان اهمیت دارد.

 رزمندگان جهادگر گروه حاج احمد متوسلیان و باشگاه ستارگان ایثار، در طی این روزها بسیار فعال و کوشاتر از همیشه هستند و تعداد زیادی از بیماران روستاهای دورافتاده حاشیه سیستان، این روزها تحت درمان ها و رسیدگی ها و پیگیری های درمانی این گروه جهادی قرار دارند.

 از عمل چشم گرفته تا ساخت پروتز و ساخت مدرسه ی 6 کلاسه و ... در حال انجام است و ماهانه تعداد زیادی از بیماران، در باشگاه ستارگان ایثار و اتاق هایی که برای اسکان دادن موقتی به این مسافران بیمار محروم درنظر گرفته شده است، اسکان داده می شوند.

  بسیاری از ما در میان مشغله های زندگی خود گم شده ایم اما این رزمندگان و به ویژه مسئول اجرایی آن، جانباز اکبر حسین زاده، فراموش نکرده اند که این مردم فقیر و رنج دیده نیاز به کمک مبرم همه دارند و تمامی مشغله ها نیز ما را به عنوان یک مسلمان از وظیفه مان در قبال حال هموطن محروم خویش ساقط نمی کند.

 پس به یاری این عزیزان بشتابیم تا اتفاق های بزرگی که میتواند با کمک دستان خیرخواه شما بیفتد و گره هایی که برای همیشه از زندگی این مردم محروم باز شود، به انجام و سرانجام خود برسد.

 این مهربانی ها که چندین سال است توسط این گروه در حق مردم سیستان و بلوچستان جاری ست، گره های بسیاری را باز کرده و چه دل ها را که شاد ننموده است. لینک خبر سیل مهربانی ها را با خود نمی برد، مربوط به اول سال 1399، گواه این قدم های خستگی ناپذیر است که با کمک شما خیرین خوش نیت برداشته شد؛ که اگر نبود زحمات و الطاف و برکات دست خیرین، طی این طریق میسر نمیشد.

 به همین دلیل مجددا از این عزیزان خواهش می شود که جانبازان راتنها نگذارند.


فیلم هایی که مشاهده می کنید، اخیرا توسط مسئول گروه جهادی ارسال شده که نمونه ای از این اقدامات است:

https://www.aparat.com/v/37PFO

https://www.aparat.com/v/bSsIc

https://www.aparat.com/v/CM5qQ

*****************

عزیزان داوطلب کمک، کمک های نقدی خود را به شماره حساب ذیل واریز بفرمایید.
حساب شبا شماره:

IR400550015480006251956001
بانک اقتصاد نوین
بنام حسین اسرافیلی و اکبر حسین زاده

و یا شماره کارت:
5029381025816083

بانک دی به نام حسین اسرافیلی


جانبازان ۷۰درصد جنگ تحمیلی تضمین می نمایند که با حضور مستقیم و پیگیری کامل بر نحوه ی هزینه کرد نظارت شده و دعای تمامی رزمندگان بدرقه راه خیرین باشد.

 

شهید گمنام