تاریخ : 1401,یکشنبه 22 خرداد16:40
کد خبر : 90687 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

مسئولان جوابگو باشند!فرزند جانباز زیر ۲۵ -  اگر نگاهی به دفترچه های آزمون استخدامی بیندازید به موارد عجیبی برمی خورید. چرا در بسیاری از شغل محل های استخدامی مثلا نوشته شده فلان شهر در فلان رشته یک نفر در سهمیه بالای ۲۵ یا فلان شهر یک نفر در سهمیه ۵ درصد؟ مسلما این شهرها ازقبل کسی را برای استخدام در نظر دارند وگرنه چطور دریک رشته وشهر سهمیه خاص فقط برای آن کد در نظر گرفته می شود. سهمیه ۵ درصد را که اصلا دور بریزید؛ چون اصلا در دفترچه استخدامی ندارد! مگر موارد معدود که خودشان در نظر دارند!

خب چرا سهمیه های استخدامی را مثل سهمیه های کنکور نمی گذارید تا هرکس در هرجا که بخواهد کد را بزند و بعد امتیاز ایثارگری را بررسی کنید. اصلا منطقی به نظر نمی رسد. شما از کجا می دانید که در شهر خاصی در شغل خاصی باید با چه سهمیه ای پر شود و چرا در مکان هایی که سهمیه آزاد است اگر ایثارگری کد آن شهر را بزند باید در سهمیه آزاد سنجیده شود؟ واصلا امکان استفاده از سهمیه اش را نخواهد داشت! واقعا قضیه چیست؟

خواهشا پیگیری کنید صدای ما را به مسئولین برسانید. اگر مستند می خواهید خودتان دفترچه ها را نگاهی کنید، متوجه خواهید شد چه خبر است.

مسئولان جوابگو باشید