تاریخ : 1401,سه شنبه 24 خرداد16:04
کد خبر : 90750 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

برسد به دست فراکسیون ایثارگرانفرزند جانباز زیر ۲۵ درصد -  چندین سال است که از تصویب سهمیه ۵ درصدی در مجلس می گذرد. قرار بود سهمیه جانبازان یکسان‌سازی شود که طرح در مجلس نیمه کاره ماند.

خدا را خوش می آید این قدر جانبازان زیر ۲۵ درصد را اذیت می کنید اصلاح شدن سهمیه ها هم برایتان بار مالی داشت؟

یک سهمیه ۵ درصدی به درد نخور با اینهمه جمعیت جانباز و رزمنده اگر سهمیه جانبازان بالای ۲۵ باید جدا باشد، پس لطف کنید سهمیه جانباز زیر ۲۵ را از رزمندگان هم جدا کنید. شاید به عدالت نزدیکتر باشد.

هر سال وعده سال آینده! یک جانباز زیر ۲۵ که الان به کهولت سن رسیده دست کمی از جانبازان بالای ۲۵ درصد ندارد.

یکبار هم که شده انصافا به خودتان بیایید و دست از این تبعیض ها بردارید ....

برسد به دست فراکسیون ایثارگران ..