تاریخ : 1401,شنبه 28 خرداد15:23
کد خبر : 90825 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

مجلسی ها، برروی عبارت «زیر ۲۵ درصد» بیشتر فکر کنید!فرزند جانباز اعصاب وروان زیر ۲۵ - جانبازان زیر ۲۵ درصد مظلوم ترین جانبازان هستند؛ اکثرشان شغل درستی ندارند و ازپس زندگیشان بر نمی آیند. درصدی که برای آنها تعیین شده با وضعیتی که دارند متناسب نیست ...

هیچ وقت کسی آنها را درک نکرد. فرزندانشان بار سختی زندگی را باید به دوش بکشند. از طرف اطرافیان مسخره می شوند امااااا نباید دم بزنند ...

هزینه زندگی و تحصیل را ندارند ... مجلس که اصلا جانبازان زیر ۲۵ را نمی بیند. هر جا قانون است عبارت بالای۲۵ موج می زند! از کمک معیشت بگیرید تا سهمیه دانشگاه ها و.....

خیلی از جانبازان بالای ۲۵ درصد را دیده ام که به هر حال جراحتش اختلالی در زندگی اش ایجاد نکرده؛ اما جانباز اعصاب زیر ۲۵ درصد اصلا زندگی عادی ندارد؛ خرج زندگی را ندارند؛ هزینه تحصیل فرزندش را ندارد؛ حتی درییییییغ از یک سهمیه عادلانه در دانشگاه ! سهمیه ۵ درصدی که با رزمندگان یکی است یعنی وضعیت این جانبازان را با رزمندگان یکی در نظر می گیرند! آن وقت مجلس ادعا دارد جانبازان بالای ۲۵ آسیبشان بیشتر است.

اما آیابرای این جانبازان هم نباید جایگاهی در نظر بگیرید؟ اصلاح سهمیه هایتان هم که در مجلس رها شد! مجلسی ها هیچ وقت زندگی آنها را از نزدیک دیده اید؟ فکر می کنید جانباز فقط تیر و ترکش و مجروحیت است؟

جانبازان زیر ۲۵ جانبازان با شرایط خاص هستند. کسی جانبازان زیر ۲۵ را نمی بیند!

مجلسی ها برروی عبارت_ زیر ۲۵ درصد_ بیشتر فکر کنید....!