تاریخ : 1401,دوشنبه 30 خرداد18:58
کد خبر : 90904 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

نامه وارده

درد دل خواهر یک شهید؛ قابل توجه مسئولان با غیرت!سیمین -  سلام؛ واقعا حق خانواده شهدایی که شهیدشان مجرد بودند از بین رفته، حق پدر و مادر و خواهر و برادراین شهدا دراین جامعه زیر پا گذاشته شد.
مسئولان نادیده گرفتند. پس یعنی اگر دوباره جنگ شد فقط افراد متاهل باید به جنگ بروند؟! چون مجردها نادیده گرفته می شوند؟ حداقل بازنشستگی برای همسر و فرزندان آنها هم تعلق بگیرد. هم حقوق و هم امتیازات برای پدر و مادران شهدای مجرد؛ امتیاز استخدام می گذاشتند.
 بعد از هفتاد سال و هشتاد سال به چه درد آنها می خورد؟ حداقل به خواهران و برادرانشن و یا یک نفر از آنان اهمیت بدهید.
 برخی خواهران شهدا به خاطر نگهداری از والدینشان ازدواج هم نکردند؛ حداقل به آنها اهمیت بدهید.
 من خودم خواهر شهیدم و به خاطر بیماری پدر و مادرم و نگهداری آنها نتوانستم ادامه تحصیل دهم. دپیلم ماندم و ازدواج نکردم. اگر برادرم بود الان به جای من این کارها را انجام می داد و من هم می رفتم پی زندگی خودم.
از بنیاد شهید ومسولان می خواهم لطفا اهمیت بدهید. زشت است یک خواهر شهید مجرد بعد از پدر و مادرش در جامعه اسلامی آواره باشد. فکر نکنم برایتان باعث افتخار باشد که به آن اهمیت ندهید!

حداقل به خواهران شهدا که مجرد هستند و نگهداری از پدر و مادر انجام دادند حقوقی بعد پدر و مادر برایشن معین بفرمایید که بعد آواره نباشند؛ چون هیچگاه به خاطر اینکه سنشان بالا رفته استخدامشان نمی کنند. آوارگی آنها باعث افتخارنظام جمهوری اسلامی و مسئولان نیست و زشت است بگویند یک خواهر شهید آواره شده است!