تاریخ : 1401,دوشنبه 30 خرداد20:25
کد خبر : 90907 - سرویس خبری : شعر

چونان چمران


چونان چمران

قطره گر جاری شود با رود دریا می شود/ آدمی تا با خدا پیوست، «چمران» می شود

بهروز ساقی

فاش نیوز- جسم خاکی تا به جان آمیخت انسان می شود

عشق تا در جان انسان ریخت، ایمان می شود

قطره گر جاری شود با رود دریا می شود

آدمی تا با خدا پیوست، «چمران» می شود

فهم سرّ عاشقی در درس و دانشگاه نیست

حرف جدی کی میان بازی عنوان می شود

درد فرمان می دهد، مردی از امریکای نفس

راهی آوردگاه رنج لبنان می شود

می رسد مردی به استعداد نسلی بی شکیب

حامی رزمندگان عشق و عرفان می شود

ابر غم از سینه دریا به بالا می رود

در بیان های خشک دور، باران می شود

در زمان های خطیر و سرزمین های خطر

مرد پیدا می شود، نامرد پنهان می شود

 

*جانباز بهروز ساقی

از کتاب خم می نی