تاریخ : 1401,سه شنبه 31 خرداد15:03
کد خبر : 90921 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

خواهر برادران رزمنده!فرزانه -  باسلام به همه ی عزیزانی که بدون حب و بغض و صادقانه با نیت خیر مطلب خود را می گذارم که خود را همیشه همان جنگ زده ای می دانم که زیر آتش سخت خمپاره ها محبور شدیم ترک شهرعزیزمان خرمشهر را بکنیم و برادران عزیزم درطول جنگ قد کشیدند و درلباس مقدس نظام به دفاع از آب وخاک و ناموس وطن با سایر همرزمان همقدم شدند.

گرچه برای یکی از برادرنم که در سرپل ذهاب درمقابل بعثی ها می جنگید حادثه ای پیش آمد و تاکنون ما چشم برراه آمدنش هستیم از شما خواستارم دعا کنید که ان شاالله هرکسی چشمی بر در دارد ناامید نشود و برادر دیگرم اینک درحبهه ی هنر چون خودم فعالیت می کند.

امیدوارم باعث شادی روح شهدا و عزیران خودمان باشیم. نام و یادشان همیشه ماندگار است که روح پاکشان تمام ارضیت زمان و مکان را درمی نوردند.

آرزوی خیر برای همه ی همرزمان برادرانم و تمام رزمندگان و جانبازان عزیز را ازخداوند خواستارم.