تاریخ : 1401,سه شنبه 31 خرداد16:42
کد خبر : 90924 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

بی لیاقتی خودتان را گردن جانبازان نیندازید!جانبازان - خداوند نبخشد مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران، برنامه وبودجه، وزارت صمت وکل دولت را که خودبه قانون پایبندنبوده وخودرادولت خدمتگزار مینامد دولت مردمی مینامد.

جناب قاضی‌زاده هاشمی

اگرواقعا توان مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران رانداری بسپاربه اهلش.

طبق قانون هرسال براساس پایه حقوق کارگران حق پرستاری بایستی واریز شود که انجام ندادین.

حسب قانون سربازان وظیفه وبسیجیان از کار افتاده کلی پس از 30سال همطراز با نیروهای پایور آن هم با دو رتبه بالاتر سنوات پاداش پایان خدمت وطلب ذخیره مرخصی جانبازان حالت اشتغال و ماده 38بایستی پرداخت میشد که از اول سال امروز وفردا کرده به هیچ نتیجه.

طبق قانون هر10سال یک دستگاه خودرو ساخت داخل با شرایط مندرج در متن قانون آمده است بایستی به جانبازان 70 درصد واگذار میشد که بازهم هی امروز و فردا کرده تازه وقتی جانبازان به خاطر حقشان دست به تجمع می زنند می گویید به نظام ضربه میخوره نه حضرات شماها در دولت، در مجلس، در بنیاد شهید و امور ایثارگران، دربرنامه و بودجه، در وزارت صمت بی کفایتی خودرابه گردن جانبازان نیندازید.

خجالت بکشید که همه تون از سرپیاز تاته پیاز مقصراصلی و واقعی خودتانید.

پس تاقبل ازآنکه جانبازان دست به تجمع زده همانطور که ما در برهه ای زمان بنحو احسنت به وظیفه مان عمل کرده حال تنها درخواستمان ازشما حضرات اینست که بنحواحسنت به وظایفتان عمل کنید ولی اگرنکردیدعواقبش به عهده خودتان خواهد بود.

آقایون مگر گوش هایتان کرهست یاخود رابه کری زده اید. مگرنشنیده اید بارها امام خامنه ای فرمودند همه از جنگ فارغ شده اند الا جانبازان و خانواده هایشان که به درستی و به حق فرموده اند چراکه عزای مرده(شهداء ی والامقاممان) چهل روزست اما جانبازان خصوصاً جانبازان 50درصدبه بالا هرروز میمیرندوزنده میشوندوخانواده هایشان هم میسوزندوهم میسازند.

لطفآ بی لیاقتی خودرابه گردن یکدیگر نیندازیدچراکه همه اتان که برمناسب تکیه زده اید بدانیدپایه های میزوصندلی هایتان برروی دست و پاهای قطع شده قرار گرفته ووووو... اتمام حجت دیگر خوددانید، جمعی از جانبازان