تاریخ : 1401,شنبه 04 تير15:25
کد خبر : 90980 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

وای به روز قیامت و جواب!جانباز مهربان - الان سه ماه از افزایش حق پرستاری والدین شهداء و جانبازان خبری نیست. با این شرایط اقتصادی، تکلیف صعب‌العلاج‌ها و بیماران زمین‌گیر و هزینه های وحشتناک پرستار و بهداشتی چیست؟! چرا در این مورد رسانه‌های ایثارگر و متولیان امر سکوت کرده اند. مگر اینها در این کشور زندگی نمی‌کنند مگر خبر هزینه ها را ندارند؟! سکوت تاکی. حق ما جانبازان تبصره یک که فعلا پایمال شده؛ حال کوتاهی در حق والدین شهداء و جانبازان دردمند چرا؟ آیا در این کشور و بنیاد مرجع رسیدگی نیست؟! آیا این حق ماست؟

به بهانه‌های نبود اعتبار و بودجه، دارند حق این درد کشیده ها را پایمال می‌کنند. من به عنوان یک عضو کوچک جامعه هدف شرم دارم از گفتن این موارد. آن هم در نظام جمهوری اسلامی که حاصل هزاران خون پاک ریخته شده و جانباز و آزاده ووووومی‌باشد. والله از گفتن و بیان این مطالب و کوتاهی درحق این خانواده‌ها خجالت می‌کشیم. وای به روز قیامت و جواب!