تاریخ : 1401,شنبه 04 تير12:15
کد خبر : 90995 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

قانون جامع خدمات ایثارگران از حرف تا عملجامانده شیمیایی -  ...مطابق قانون جامع خدمات ایثارگران، ۱۰۰درصد هزینه های درمان جانباز باید توسط بنیاد پرداخت گردد؛ اما جانباز دندان ندارد! چشم ندارد! پروتز ندارد و بیمه دی آنقدر با پزشکان بد حسابی کرده که فقط درمانگاه های شلوغ دولتی این بیمه را پذیرش می کنند چون هزینه خدمات آن بسیار کمتر از مطب خصوصی است!!! در مراجعه به پزشک و ارایه اسناد به بیمه نیز ماه ها طول می کشد تا پرداخت کنند که البته بسیاری از اسناد پرداخت نشده و کسی هم پیگیر نمی شود.
...جانباز شاغل در هنگام بازنشستگی با آخرین حقوق و بدون میانگین گرفتن حقوقش تعیین می شود، اما آموزش و پرورش به آسانی این قانون را ملغی و بنده با میانگین دو سال آخر بازنشسته شدم، شکایت هایم نیز به جایی نرسید!!!
..کمک هزینه ازدواج فرزندان جانباز باید دو برابر توسط اداره مربوطه پرداخت گردد، این مصوبه نیز در آموزش و پرورش اجرا نشده هیچ، دخترم سال ۹۶ ازدواج نموده همان یک برابر کمک هزینه را هنوز پرداخت نکرده اند.
...جانبازان بدون توجه به استفاده از سنوات ارفاقی سی سال پاداش دریافت خواهند کرد، اینجا نیز آموزش و پرورش دو سال و خرده ای سنوات ارفاقی من را پاداش پرداخت نکرد.
...بسیاری از ماده های دیگر نیز مانند ۵۱،۳۸ و....در آموزش و پرورش به علت داشتن بار مالی اجرا نمی شود و جانبازی که حقش ضایع شود باید به ماده ۱۶ شکایت نماید و جالب اینکه در بیشتر مواقع ماده ۱۶ به نفع جانباز رای می دهد( البته باید سالها دوندگی نمایی)
...حال سوال این است که اگر این قولنین لازم الاجرا است چرا به راحتی توسط برخی وزارت خانه ها اجرا نمی شوند ، اگر نه چرا پس از شکایت جانباز حق او ایفاد می گردد؟