تاریخ : 1401,سه شنبه 07 تير16:30
کد خبر : 91093 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

هدفمند‌ کردن شهریه دانشجویی ایثارگران ۱


هدفمند‌ کردن شهریه دانشجویی ایثارگران ۱

بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی....

یوسف مجتهد

فاش نیوز- هیأت وزیران در جلسه مورخ  ۱۴۰۱/۲/۲۱ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آیین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص شهریه دانشجویی ایثارگران و فرزندان آنان را تصویب نمود. در اصل، تصویب این آیین نامه جایگزین آیین نامه قبلی است که سال ها برابر آن شهریه ایثارگران محاسبه و پرداخت می شد.

 قبل از تحلیل و بررسی آیین نامه مصوب هیات وزیران، ضروری است متن قانونی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ذیل آن آورده شود تا انطباق صحیح تری بین آیین نامه مصوب و ماده ۶۶ قانون جامع انجام پذیرد. ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ذیل آن بیان می دارد:

 بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می باشند، اقدام نماید.
 تبصره ـ تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 نکات مثبتی این آیین‌نامه نسبت به آیین نامه قبلی دارد که به قرار زیر است:
 ۱ - هدفمند کردن پرداخت شهریه  دانشجویی             
 ۲ - بهینه سازی در هزینه کرد، با توجه به محدودیت منابع مالی
 ۳ -  تعیین رشته های تحصیلی به منظور حذف رشته هایی که کارایی چندانی در جامعه نداشته و در تامین آینده شغلی و اجتماعی جامعه هدف موثر نیست
۴ - ایجاد انگیزه در جامعه هدف برای تقویت بنیه علمی و پذیرش در دانشگاه های دولتی
 ۵ - ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر برای دانشجویان جامعه هدف که بتوانند از ظرفیت کامل شهریه در طول تحصیل بهره مند شوند
۶ -  ایجاد رقابت و تفاوت بین آنان که با جدیت و تلاش بیشتر به دنبال تحصیل هستند با کسانی که در تحصیل سستی و اهمال دارند
۷- ایجاد انگیزه، تلاش و جدیت بیشتر در جامعه هدف برای پذیرفته شدن در رشته های تحصیلی مناسب تر

هرچند آیین نامه مصوبِ جدید محاسنی دارد، اما با بررسی دقیق، نکات معیوبی در آن به چشم می خورد که با اصلاح آن توسط دولت  هم مغایرت های قانونی آن رفع و هم آیین نامه، از کیفیت بهتری برای تامین و تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام در قِبال ایثارگران، مصوب مقام معظم رهبری برخوردار خواهد شد، که به مرور به تشریح آن خواهیم پرداخت.

* یوسف مجتهد