تاریخ : 1401,چهارشنبه 08 تير14:42
کد خبر : 91124 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

سر چه کسانی کلاه می گذارید؟!محسن -  سلام، بیمه تکمیلی در بنیاد برای درمان های سرپایی هرگز قابل قبول نبوده است. بهانه ای بنام طرف قرارداد نبودن یکی از ترفندهای بیمه دی برای خودداری از پرداخت هزینه است.

بیمه دی پرداخت هزینه عینک، دندانپزشکی، عصا و پروتز دندان و ویزیت و دارو و موارد دیگر را از خدمات حذف کرده که توانسته در به اصطلاح مناقصه، با پیشنهاد مبلغ کمتر برنده شود. اگرچه در ظاهر از قانون برگزاری مناقصات تخلف نکرده لیکن تخلف محض از قانون خدمت رسانی به ایثارگران می باشد؛ زیرا طبق قانون، هزینه درمان ایثارگران کاملا رایگان است که با بیمه تکمیلی امکانپذیر می باشد. اما این قانون برای هزینه رایگان درمان هرگز اجرا نشده است.

از مناقصه گزاران سوال می کنیم، با این نوع مناقصه سر چه کسانی کلاه می گذارید؟ اگر هنوز به معنی ایثارگر واقف نشدید پس کی قرار است آگاهی لازم را کسب کنید؟

در تمام انواع بیمه های تکمیلی هزینه عینک و دندانپزشکی و عصا و پروتز دندان و دارو و ویزیت و غیره پرداخت می شود اما بیمه دی با حذف خدمات لازم و ضروری توانسته برنده مناقصه شود که از بیخ و بن تخلف از قانون و عدم حفظ کرامت ایثارگران محرز است. اینها در حالی صورت گرفته که مجلس شورای اسلامی هر سال بودجه بنیاد را صددرصد تخصیص داده است اما بنیاد از اجرای صددرصد قوانین خودداری می کند.