تاریخ : 1401,چهارشنبه 08 تير15:16
کد خبر : 91125 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

قوانین پرداخت شهریه تحصیلات تکمیلی دانشگاهمحسن -  سلام؛ قوانین برای پرداخت شهریه دانشگاه در تحصیلات تکمیلی سخت است. معمولا پایان‌نامه یا رساله بیش از یک ترم زمان می برد که ایثارگران مجبورند برای ترم اضافه شهریه پرداخت کنند؛ لذا تشویق ایثارگران برای ادامه تحصیل می تواند با پرداخت شهریه ترم اضافه و حذف هرگونه محدودیت اقدام شود.

به طور کلی در قوانین آموزش عالی مواردی وجود دارد که مانع ادامه تحصیل است؛ لذا دانشجو را اخراج یا مجبور به انصراف می کند. گرچه تحصیلات نقشی آنچنانی در پیشرفت و ارتقای سطح مادی زندگی نیست و فقط علاقمندی به تحصیلات عالی می باشد؛ لیکن لازم است تفاوت درآمد تحصیل کرده آنقدر باشد که موجب تشویق به ادامه تحصیل گردد.

در حال حاضر طبق قوانین اداری و استخدامی تفاوت حقوق برای مدرک تحصیلی شاغلین بسیار ناچیز است که انگیزه برای ادامه تحصیل ایجاد نمی کند. متاسفانه سیاست‌گذاری اشتباه برای تعیین حقوق بسوی حذف تفاوت حقوق تحصیلات عالی شاغلین پیش رفته تا به اصطلاح برای عدالت حقوق افراد فاقد تحصیلات عالی با حقوق شاغلین دارای تحصیلات عالی یکسان سازی شود. بنابراین اینگونه سیاست‌گذاری صددرصد ناعادلانه موجب نابودی انگیزه لازم برای تحصیلات عالی خواهد شد.