تاریخ : 1401,شنبه 11 تير15:26
کد خبر : 91170 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

این حرف‌ها در شأن ایثارگران نیست اما...

علی‌رغم میل و با کمال شرمندگی منتشر می‌کنیم!قولوا الحق ولو علی انفسکم

بخورید از بیت المال مسلمین به بهانه غنیمت جنگی
منکم من یریدالدنیا و منکم من یرید الاخره
در کدام دین خدا آمده که اینطور بیفتید به بخت مال واموال دولتی  و اقامه دعوا کنید
شرط می بندم اگر دوباره جنگی باشه هیچکدومتون مثل پدران و برادرانمون که رفتند شهید شدند حاضر نیستید برید.  آخه خوردن لقمه های اضافه بیت المال توان رو ازتون گرفته.
شرم کنید به دسترنج خودتون بسنده کنید
نه اینکه در هر اداره ای هستید فوری رسمی نشدید
 نه اینکه خودتون و بچه هاتون دو تا و سه تا و چهار تا وارد کارهای دولتی نشدند
نه اینکه اغلب بدون شایستگی علمی بهترین رشته های دانشگاهی رو تصاحب نکردید
این رفتارهای شما باعث اشاعه ناامیدی و بدبینی به فرهنگ شهادت و ایثار در بین جوان ها شده
شما کی ایثارگرید که اینطورربه جون هم میفتید که غنیمت ببرید
هنوزم هستند کسانی که جانباز و آزاده و ایثارگراند و برای خدا جهاد کردند و هنوز بهره ای که خداوند بهشون ارزانی کرده نگهداشتند
شرم میکنم از اینکه بگم پدرم ایثارگر بود و برادرها و اقوامم شهید شدند و خودمون در مناطق جنگی شاهد چه چیزهایی بودیم . چون اغلب مردم از ما فراری هستند؛ فقط بخاطر همین روحیه نفاق که در جامعه بیدار شده.
خلاصه بگم هر چی پدارنمون تلاش کردند و کاشتند و با خون آبیاری کردند ما .........!