تاریخ : 1401,شنبه 11 تير19:25
کد خبر : 91178 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

شکایت دختر از زبان پدر!فرزند جانباز  -  سلام تورو به قرآن قسم پدرمن(امیدعلی صادق) هم جانباز ۲۰درصد کارت ایثارگری هم داره و اینکه پرونده جبهه سربازی هم ۱۸ماه تایید شده و ۶ماه هم بسیجی اش تایید شده این درکجای دنیا گفته شده پدرمن حقش ضایع شده وهرچی هم دنبالش می گردیم و توی این استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب منطقه زلزله خیز و بیکاری و با کارگری و بیچاری سه تا دختر و مادرم و بدون هیچ کمک و پشتوانه ای در کجای کدام کشور و کدام دنیا گفته شده که پدرم حقش پایمال بشه.

توی این منطقه ی خراب شده به هر مسئول و رئیس و روئسا رو آورده ایم فقط ۶ساله که مارو کردن توپ فوتبال و سرگرم میکنن حتی خیلی هم بی احترامی به پدرم شد. پدرم هم برادر شهیده هم فرزند شهید و جانباز ۲۵ درصد.

تورا به امام رضا تو را به خدا قسم یکی یه کاری بکنه. اینجا دیگر به عمق ناامیدی رسیدم من که دخترشم عاجزم، وای به حال پدرم که ۶ساله فقط الکی امیدوارشده و الان باید زجر بکشه و یک ماهه آدرس تهران را می خواهیم و در توانمان نیست بیایم شکایت بکنیم.

پدرم ۵۰سالشه و حتی پسری هم نداره که بجاش زندگی بکنه و دنبال کارش بیفته و ما هم دختر و ضعیفه هستیم و جایی را بلد نیستیم و توی روستای دوردست کاری از ما ساخته نیست.