تاریخ : 1401,یکشنبه 12 تير17:45
کد خبر : 91222 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

۳۵ سال پیش ‌نزدیکترین محور به کربلا!جانباز  -  روز ۱۱ تیر ۶۵ تک عراق در مهران، ارتفاعات قلاویزان بسیار شدید بود. فاصله نیروهای ما با بعثی ها بسیار نزدیک بود.

صالح آباد مخروبه بود؛ مهران هم همین طور ویرانه بود. قبل صالح آباد آذوقه مهمات ما را هواپیماهای عراقی مورد اصابت قرار دادند که ترکش‌های آن تعدادی را مجروح و ساعت ها ادامه داشت. به مدت ۱۰ روز عملیات ادامه داشت.

خط همان اول زود آزاد شد ولی تک دشمن از آسمان و زمین شدید بود. هوا بسیار گرم و انسان تشنه و عطش داشت.

۳۵سال پیش یادش بخیر؛ ‌نزدیکترین محور به کربلا.

روز وصل دوستداران یاد باد!