تاریخ : 1401,یکشنبه 12 تير19:01
کد خبر : 91224 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

قانون تخفیف شهریه دانشجویان ایثارگر



محمد  -  نمایندگان محترم همچنانکه مستحضرید قانون تخفیف شهریه دانشجویان ایثارگر طبق برنامه ششم 30درصد برای ایثارگران اشتغال به تحصیل در دانشگاه آزاد و غیر دولتی تصویب و شورای محترم نگهبان هم تایید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد اما توسط دانشگاه ازاد اجرا نشد.

چه کسی باید برخورد جدی و نظارت غیر از مجلس محترم بنماید و فقط هر چند گاهی سخنانی ایراد می گردد و قانون تبدیل وضعیت هم از روزی که مجلس محترم شروع به کار نموده تصویب شده است و اما بعضی از مجریان علی الخصوص منابع طبیعی که زیر نظر وزارت جهاد است با عنایت به اینکه مدارک و مراحل مصاحبه و ...را انجام داده اند در خصوص صدور احکام اقدامی ننمودند.

بهتر است به جای تذکر شفاهی، مجری یا مجریانی که باعث نارضایتی در جامعه می گردند از روی صندلی خدمت کنار گذاشته شوند.