تاریخ : 1401,پنجشنبه 23 تير15:42
کد خبر : 91485 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

آنچه بعد مرگم میخواهی، قبلش انجام بده!ناصر- من نه آن لیلی که لیلای لیلی را می پرستم..‌‌. بزرگوار گویند درویشی شبی را میهمان کدخدا و بزرگ ده بود. درویش از خان پرسید اگر امشب در خانه تو بمیرم برایم چه کار می کنی؟ خان جواب داد غسل و کفنت می کنم و در قبرستان مسلمین دفنت می کنم و به تمام روستا خرج می دهم. درویش در جواب گفت هر آن کاری که می خواهی بعد مر گم انجام دهی پولش را به خودم بده تا هم خودم و هم خانواده ام در آسایش زندگی کنیم. بعد مرگم نیز هرجا دوست داشتی بدون غسل و کفن و خرجی دفنم کن. هم بنده ای را خوشحال می کنی هم ارزشش بیشتر از مخارج تو می باشد.

حالا قضیه بچه های جنگ شده که چون اکثرآ به ۶۰ سالگی رسیدن چرا برای هر کنفرانسی پول هست وقتی به آنان می رسد کمبود اعتبار پیدا میشه اگر کمی همت کنید از کنفرانس های گذائی و مخارج اضافی بزنید قبل مرگ درویش می توانید او را خوشحال کنید هم برای این دنیایتان جواب می دهد که خانواده را گره اش را گشوده اید هم پیش خدای عزوجل سربلند می شوید هرچند کم باشند حال انتخاب با خودتان است.

به مولا حقشان این نیست در سن ۶۰ سالگی در این وضعیت باشند اگر اینان نبودن یادتان بیاورید صدام در مصاحبه اش در گیلان غرب گفت مصاحبه بعدی در میدان آزادی آری عزیز اگر اینان نبودن فعلا با زبان دیگری تلفظ می کردید شاید بعضیتان به سنتان اقتضا نکند ان روزها را ولی تاریخ قضاوت خواهد کرد که به آنان چه کردید و چه شدیم ...بس است از خواب غفلت بیدار شوید.