تاریخ : 1401,پنجشنبه 23 تير19:41
کد خبر : 91491 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

مگه هرکی زخم نداره، درد نداره؟!امیرلک استان اغ شهرخوی- بنده جانباز اعصاب و روان ناجا هستم. وقتی در کمیسیون بنیاد شرکت کردم در کمیسیون بدون مطالعه پرونده اینجانب نظر دادند که شما آثار زخم نداری و تحت پوشش قرار نمی گیری.

حالا سوال من اینه که آیا جانباز اعصاب مگر باید آثار زخم داشته باشد؟

آن آقا کار داشته و با عجله نظرش را درباره من نوشته.

خواهش میکنم آقای وزیر رسیدگی نمایید.

باتشکر