تاریخ : 1401,یکشنبه 26 تير21:53
کد خبر : 91580 - سرویس خبری : سینما

دائم سنگ اندازی در سینمای ایثار و شهادترضا - ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به فراموشی سپرده شده است. باید خودجوش و مردمی و آتش به اختیار و با بودجه شخصی فیلم نامه های ارزشی مانند فیلم نامه های مدافعان حرم را ساخت. به سازمان سینمایی و صدا و سیما که فقط دایره بسته خود را می بینند هیچ امیدی وجود ندارد.

دلمان خوش بود با آمدن آقای رئیسی اوضاع برای بچه های انقلابی و ایثارگر فیلم ساز بهتر شود. ولی بدتر شد. البته نه نمی گویند ولی انقدر ایراد و سنگ اندازی های مختلف می کنند تا پشیمان شوی. حتی برای یک فیلم ویدیویی که بودجه کمتری طلب می کند از مجوز سینمایی سخت تر می گیرند. آنوقت فیلم های سیاه که به جشنواره های خارجی می روند براحتی مجوز ساخت صادر می شود.

کاش یک صنف سینمایی منفک از سازمان سینمایی و خانه سینما که متشکل از نیروهای انقلابی است شکل بگیرد.