تاریخ : 1401,سه شنبه 28 تير12:15
کد خبر : 91582 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

عیدغدیر، حساس ترین عید مسلمین


عیدغدیر، حساس ترین عید مسلمین

رسالت شیعیان در بزرگترین عید اسلامی، بسیار حساس و تعیین کننده در فراگیری حرکت جهانی شیعه و طالب ظهور مهدی شدن جهانیان است.

سید جواد فشارکی

فاش نیوز- رسالت شیعیان در بزرگترین عید اسلامی، بسیار حساس و تعیین کننده در فراگیری حرکت جهانی شیعه و طالب ظهور مهدی شدن جهانیان است.

 نخستین رسالت ما بزرگداشت واقعه غدیر بزرگترین عید اسلامی است. چرا که خداوند به پیامبر (ص) می فرماید: فمابلغت رسالته، یعنی اگر جانشینی خودت را اعلام نکنی؛ به رسالتت عمل نکرده ای و بعد از تعیین جانشینی حضرت عی (ع) می فرماید: الیوم اکملت لکم دینا؛... و رضیت لکم الاسلام دینا؛ یعنی تا قبلش اسلام  نقص بوده است و با ولایت اسلام کامل شده و مورد رضایت الهی قرار گرفته است.

شناخت و معرفت نسبت به ابعاد غدیر است، چرا که غدیر استمرار رسالت انبیا در ۱۲امام به عنوان جانشینان پیامبر الهی می باشد. لذا ضرورت دارد خطبه غدیر خوانده وتعمق شود.

 نشر معارف و فرهنگ علوی و امامت و ولایت یکی از وظایف شیعیان است؛ که می تواند بسیاری از شبهات در جامعه را بزداید و بر بسیاری تهدیدات تحریفات و انحرافاتی که از سوی دشمنان پمپاژ می شود؛ فایق آید.

 علاوه بر شور و شعور؛ عمل کردن در استمرار بخشی غدیر است. در زمان غیبت امام عصر (عج)، اطاعت از نایب امام عصر(عج) بر همگان فرض است؛ تا حکمرانی در جامعه بر پایه ولی فقیه تمام و کمال جاری و ساری شده و جامعه اسلامی شکل گیرد.

 انتهای رسالت همه پیامبران به خاتم الانبیاء و انتهای امامت همه امامان به حضرت حجت ابن الحسن (عج) ختم گردیده و انتهای عمر شریف آن حضرت؛ ظهور مهدی و برقراری حکومت جهانی حضرت مهدوی (عج) است؛ لذا وظیفه ما علاوه بر دعای تعجیل در فرجش؛ زمینه سازی ظهور آخرین امام غدیر (عج) می باشد. بنابراین رسالت شیعیان در عصر حاضر؛ در بزرگترین عید اسلامی بسیار حساس و تعیین کننده است و فراگیری جهانی شیعه و طالب ظهور مهدی شدن جهانیان ؛ منوط به تلاش شیعیان و ایفای رسالت و وظیفه دینی است!