تاریخ : 1401,سه شنبه 28 تير15:16
کد خبر : 91602 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

بنیاد آستارا همکاری کنید!زهرا- من تنها فرزند جانباز ۲۵ درصد هستم که مادرم از وقتی به دنیا اومدم بخاطر جانباز بودن پدرم رفت عمه خدا بیامرزم زحمت من رو کشیدن من تک و تنها از پدر جانبازم که دارای معلولیت یک پا و ترکش در قلب و هم اعصاب و روان هستن نگه داری می کنم البته ۶ ماه در آسایشگاه میمونه و یک سال من نگه داری میکنم جونم به لبم میرسه.

تقاضای افزایش درصد شدم رفتم بنیادشهید شهر خودمون آستارا برای اقدام دکتر اونجا گفت که باید بابا رو ببرم برای کمیسیون رشت یا تهران.

من تک و تنها نمیتونم این کار و کنم چون پدرم سوار ماشین نمیشه دادو بیداد میکنه موقعی که بیمارستان میبرمش دست و پاهاشو میبندم به کمک عمو و پسر عمو و همسرم خطر هایی هم داره چون قلبش ناراحته من نمیدونم چیکار کنم درخواست وام ماشبن هم کردم میگن درصدش کمه خودشون میدونن درصد پدر من بالای ۷۰ درصد هستش ولی چون نمیتونم کمیسیون ببرمش درصد نمیدن منم میگم چرا از اسایشگاهی که بیشتر از ۲۰ ساله اونجاس پیگیری نمیکنین چرا منو اذیت میکنین