تاریخ : 1401,چهارشنبه 29 تير15:54
کد خبر : 91630 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

از زمان جنگ بیشتر در عذابم!دادخدا- بنده هم زمان جنگ جوانیم را در خط و عملیات بودم 24 ماه کم نیست در بدترین شرایط جزیره مجنون چهارراه مرگ داوطلب روزی دو بار می رفتم و الان از کار افتاده با دو فرزند مدرک دانشگاهی خدمت هم رفته و بیکار ....

مشکلم اینه پارتی ندارم اشنا ندارم قوم و خویش ریاستی ندارم

توکلم به خداوندم ولی خدایش از زمان جنگ بیشتر در عذابم  چرا چرا چرا؟؟؟؟

آخر عمری اندازه کمیته و بهزیستی هم به ما تعلق نمیگیرد کارت ایثارگری دادن و مدارک اعصاب روان
هم تحویل دادیم خوش خبری و خوشی نیست

چرا مدیران رده بالا لطفا جواب بدین

کار و عدالت پیشه کنید همانطور که ما جانانه کار کردیم