تاریخ : 1401,شنبه 01 مرداد16:14
کد خبر : 91697 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

یک دکه میخواهم بگیرم، بنیاد کمک!!!!!حجت کردی- برادر ازت یه کمکى مى خواهم - فروردین سال ٦٧ در ١٧ سالگى مجروح شدم ( بیست درصد بابت استرس پس از سانحه و ده درصد هم بابت محروحیت شیمیایى ) جمعأ سى درصد از کار افتاده کلى که الحمدالله ماده ٣٨ هم هستم.

 برادر مجتهد جان داداش من الان ٥٢ سالم است ( تاریخ تولد اول آبان ١٣٤٩ - هنوز مستأجر هستیم - دو دختر داریم که الحمدالله تقریبأ بزرگ شدند ( خدا را شاکرم همسر اولم که فرزند اولمان از ایشان هست به رحمت خدا رفت و دخترمان هنوز نمى داند که مادرش به رحمت حق رفته اسا ). 

 خودم لیسانس در رشته مهندسى را فقط با کمک خدا و واقعأ با سخت کوشى گرفتم - از ناحیه اعصاب و روان خیلى خیلى اذیت شدم - پاى چپم هم از بالا بى حس شده باید کمرم را عمل کنم عراقیها از روى کوه من را پایین انداختن مهره کمرم شکست ولى خود به خود جوش خورد چهار سال است زایده ایجاد شده به نخاع فشار میاره باید عمل کنم دیگه جونش را فعلأ ندارم - یک روز هم بدست عراقیها بودم -  مثل تمام جانبازان عزیز از جمله برادر عزیزم خود آقاى مجتهد خیلى خیلى سخت گذشت - الهى شکر - خدا را شکر الحمدالله چند ماه هست خیلى خیلى بهترم.

زیان انگلیسى الحمدالله راحت و خیلى خوب بلدم ( الحمدالله روان نوشتن و حرف زدن  ). تهران زندگى مى کنیم برادران عزیز، چطور مى تونم از طریق بنیاد یه دکه بگیرم که هم سرم گرم بشه و هم پول در بیارم. خدا خودش میدونه الان شاید بیشتر از بیست سال اصلأ نتونستم داخل بنیاد شهید بشم چون افسرده گى اساسى و ptsd خیلى اذیتم مى کرد - خود خدا شفاء داده - از طرفى تازه  الان متوجه شدم بنیاد تا الان بر اساس دیپلم به من حقوق دادند. واقعأ از کار افتاده کلى بودم - زمینگیر - الحمدالله کمتر از یکسال حالم خیلى خوب شده - بعد از خدا کمکمم کنید. تسهیلات هم از بنیاد نتونستم پیگیرى کنم و دریافت کنیم. ممنون - یا الله - یا الله - یا الله