تاریخ : 1401,دوشنبه 03 مرداد19:25
کد خبر : 91754 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

نمایندگان مجلس راهکاری در شأن ایثارگران، بنیاد و دولت پیدا کنند!مرتضی قنبری وفا  - جانبازان و ایثارگران کشور از مسئولان و نمایندگان مجلس درخواست داریم به جای نطق ها و محکوم کردن فعالیت های قانون گریزانه مسئولین، در فکر گزینه های دیگری جهت ادای حق حقوق قانونی جانبازان و ایثارگران باشند. دیگر خود جانبازان و ایثارگران دریافته‌ اند که دیگر سکوت و صبر، فایده ای نداشته و خودشان هم باید حق قانونی خود را به طریقی دیگر کسب کنند؛ هرچند ایثارگران طلبکار نیستند، اما تامین معشیت زندگی خانواده هایشان نیازی، غیرقابل کتمان است.

امیدواریم مسئولان و نمایندگان مجلس به هر طریقی راهکاری مناسب شأن فی مابین ایثارگران، بنیاد و دولت را پیدا کنند که خدایی نکرده حرمت های بین این اقشار جامعه کم رنگ نشده و فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در نسل های امروز و فردا باقی و پایدار بماند!

جانبازان و ایثارگران همیشه و همه جا دین خود را به این انقلاب و نظام ادا کرده، همچنان تا آخرین نفس از ارزش های این نظام مقدس از همه چیز خود گذشت می کند، اما این بی توجهی جواب صداقت ایثارگران نبوده و نیست.

وعده دیدار، روز محشر نزد امام راحلمان (ره) که ایثارگران روسفید مانده، روسیاهی برای عده ای که برای دو روز میز ریاست و منصب در این دنیا به این زرق و برق، دلخوش کرده اند و شاید اصلا" اعتقادی به آخرت خود ندارند ...!