تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد18:20
کد خبر : 91856 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

کجاست مانند قاسم؟!فاش نیوز- ما ملت امام حسینیم

آیا هنوز کسی مثل قاسم هست؟

آیا هنوز کسی مرام قاسم را دارد

آیا هنوز فرمانده قاسم هست؟

آیا هنوز عشق به قاسم جاری است؟

آری هنوز قاسم هست

هنوز فرمانده قلب ها هست

هنوز مرام و عشق قاسم در وجود خیلی ها هست

هنوز قاسم زنده است

هنوز هستند یاران قاسم

هنوز بارقه هایی از آن مرام، از آن عشق، از آن دلاوری، از آن اقتدار، از آن تواضع، از آن رفتار، از آن کِردار، از آن نوع دوستی، از آن عدم تک محوری، از آن عشق به ولایت، از آن محبت به مردم، از آن رزم بی مرز،و از آن مظلومیت

هست و خواهد بود، مادامی که همچنان

حبیب
همچنان
دلیر
همچنان

قاسم باشیم
همچنان

سلیمانی باشیم

و همچنان قاسم، سرباز ولایت باشیم

لشکر آماده رزم است

لشکر هنوز فرمانده ای بنام قاسم دارد

* ما همه قاسم سلیمانی هستیم*
و
می بینید که، باز!
دشمنان، به تکاپو افتاده اند!
جان گرفتند!
نقشه مین گذاری ها رو دارند!
و اینک!
حربه شان، آب ! است!
و دیدیم که!
اعتراض مسالمت آمیز کشاورزان را چگونه به حاشیه سوق دادند،
نه !
بخدا!
در مرام هیچ ایرانی با غیرت و هویتی!
بستن آب، جایگاهی ندارد!
آهایی!
کسانی که، هنوز کاسه لیسی گروههای معاند را دارید، به هوش باشید!

یاران و دوستداران حاج قاسم، راه های سخت تر از این را پشت سر نهاده اند،


رزم همانست که رهبری معظم حفظه الله بر آن تاکید دارد

و آن خودسازی و در گذر از کمینگاه های دشمن سرفراز بیرون آمدن است

رزم را مرزی نیست

همچنان که او (سلیمانی)چنین اندیشه ای داشته و دارد

و درود بر قاسمین لشکر 41 ثارالله شهیدان قاسم سلیمانی و قاسم میرحسینی و یاران شهیدشان

شادی ارواح شان، الفاتحة و الاصوات

التماس دعا
رزمنده ای که سعی می کند مرام قاسمی داشته باشد
علیرضا ضابطی سیستان